درباره ما

  • آس رسانه
    مجری طراحی و اجرای سامانه های وب محور بر بستر بی انتهای اینترنت
    چند سالی است که فعالیت خود را شروع کرده و با توجه به مشتریان زیادی که داشته و توانسته اعتماد آنها را جلب نماید حال در زمینه انتقال فروش، معارفه و انجام خدمات مشتریان خود از بستر سنتی به بستر مدرن دیجیتال بر پایه وب و انواع اپلیکیشن بر آمده و تمام سعی خود را در این زمینه جزم کرده تا رضایت مشتریان خود را بدست آورد